UYTP

Subuh tadi saya serah manuskrip sebagai penulis terakhir (baca: terlewat) dalam antologi prosa & puisi Untuk Yang Telah Pergi terbitan RIPTA. Saya sudah sertai pelbagai antologi berdikari dan berani saya katakan, ini penyertaan saya yang terbesar dan terdalam sekali antara semua antologi. Semoga selamat perjalanannya dari proses sunting hingga terbit. Ini prolog saya sebelum Orang Kecil. Saya dulukan buku ini sebelum buku saya sendiri atas sebab-sebab peribadi. Siap nanti, saya harap para pembaca sudi menghayatinya sebelum saya hidangkan buku saya. Dengan izin Yang Maha Merestui. Terima kasih, RIPTA.

Untuk Yang Telah Pergi

Penulis:

Adi Wafi

Elyas Siddiq

Mosyuki Borhan

Para Jamaluddin

Wani Ardy

Penyunting:

Karl Agan

Pengelola:

Mosyuki Borhan

Penerbit:

Rumah RIPTA


Recent Posts