Baby-step Success

I've got a message that made my heart exploded with gratitude and syukur. A medical officer told me that she has just started including 'menstruation' in her list of medical check-up for students at schools! Something we've always wanted to do! Selama ini dalam pemeriksaan kesihatan untuk murid-murid dan pelajar-pelajar di sekolah, jarang sekali persoalan darah haid diambil kira. Ditambah pula apabila ada sebilangan ibu bapa yang kurang peka. Akibatnya ramai gadis yang menghidap pelbagai kondisi dan sindrom berkaitan sakit puan, terlewat diagnosis lalu memberi kesan pada kehidupan sosial, fizikal, mental dan emosional mereka. Kudos, Amirah Saryati. Saya harap lebih ramai pegawai kesihatan akan mengikut jejak langkah awak, begitu juga semua klinik kesihatan dan sekolah-sekolah di Malaysia. Thank you so much for helping us in spreading the awareness!


#SindromMRKH #MRKHMalaysia #MRKHsyndrome #MRKHawareness


Recent Posts